MDH Food Service houdt zich nauwlettend aan de HACCP-normen opgelegd door verordening (EG) 852/2004 en het Koninklijk Besluit van 22/12/2005.

De onderneming hanteert sinds enkele jaren een autocontrole- en traceerbaarheidssysteem. Dit zelfcontrolesysteem beantwoordt aan de regels zoals vermeld in het KB van 14/11/2003 inzake autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Daarnaast beschikt de onderneming over de vergunning AER/VBR/005750 van het FAVV en een erkenning KF 292.

Dit houdt in dat jaarlijks meerdere veterinaire controles van de installaties en de hygiëne binnen het bedrijf plaatsvinden.

Met het oog op de continue verbetering van het systeem voor voedselveiligheid werkt MDH Food Service op dit moment aan de goedkeuring van zijn autocontrolesysteem en het kwaliteitssysteem ISO 22000 door het FAVV.

MDH Food Service blikt met trots terug op zijn verleden en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.